Askeladden og de gode hjelperne som praksisnære fortellinger i utdanning og dannelse (+)

Vi skal i det følgende forsøke å se hvilke kvaliteter det er ved Askeladden og de gode hjelperne som gjør det til en så meningsfull fortelling. Hva er egentlig historien og tenkningen bak Askeladden? Hvordan kan han og hans hjelpere forstås? Er det noe ved Askeladden og de gode hjelperne som kan inspirere oss i en utdanning rettet mot medmennesker med alvorlige psykiske lidelser, og med et særlig blikk på erfaringskunnskap og forståelsen av relasjonens betydning?