Dialog

SEPREP sin bulletin – for fagfolk, brukere og pårørende​

For fagfolk, brukere, pårørende og studenter

Dialog er bulletin for SEPREP. Den har eksistert siden 1991 og kommer nå ut med fire nummer i året. Dialog utgis på ikke-kommersiell basis og henvender seg til hele SEPREP-nettverket: fagfolk, brukere, pårørende og studenter. Dette avspeiles i innholdet hvor vi finner fagartikler, reportasjer og rapporter, og nytt om forskning og litteratur.

Innholdet er på ulike måter knyttet til psykose og/eller rusproblematikk. Noen av fagartiklene som er publisert i Dialog finnes på pensum til SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram ved VID vitenskapelige høgskole. På kultursiden har vi forfattere som bidrar med dikt og prosa.

Nye og gamle bidragsytere er velkomne til å sende inn små eller større bidrag. Redaksjonen kan være behjelpelig med tilrettelegging og redigering. For spørsmål rettet mot artikler eller innhold i Dialog, kontakt redaktør på anne.ek@seprep.no.

For generelle spørsmål kontakt oss på postmaster@seprep.no

Redaksjon

Anne Ek

Redaktør

Christine Rosenqvist

Gunnar Brox Haugen

Olav Løkvik

Leif Jonny Mandelid

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

Ingrid S. Nyhus

Redaksjonssekretær