Hopp til innholdet

En følelse av uro (+)

Jeg er på rapport før kveldsvakt, i en døgnavdeling for rusbehandling et sted på Østlandet. I dag har det kommet inn en mann. Han er av utenlandsk opprinnelse, men har bodd noen år i Norge. Han skal avruses fra alkohol, men er i tillegg diagnostisert med psykoselidelse og posttraumatisk stresslidelse. Han ble i dag overført fra akuttpsykiatrien, etter å ha vært innlagt et døgn for psykotiske og paranoide symptomer.