Et flaggskip innen psykisk helsevern? (+)

En oppgradering av psykisk helsebygg står på trappene flere steder i landet. Dialog har besøkt Nybygg psykisk helse Kristiansand, som av Sørlandet sykehus beskrives som et fyrtårn innen psykisk helsevern. Men pasienter med førstegangspsykose taper tilbud.