Farene ved for diagnosestyrt behandling i psykisk helsearbeid (+)

Etter nær førti år innen psykisk helse-arbeid mener jeg at mangt har blitt bedre innen feltet, men ser også stadig flere alarmerende tegn på forfall innen vesentlige sider ved det. Da særlig som stadig mer standard- iserte og kortvarige behandlingsforløp basert på overfladisk og mangelfull kjennskap til dem som trenger vår hjelp.