Helseforetakene som trussel mot Askeladden og de gode hjelperne (+)

Askeladden og de gode hjelperne er en velkjent fortelling for oss nordmenn. Alle har vi vel et forhold til dette eventyret som har fulgt oss fra barnsben av. Hvordan kan han og hans hjelpere forstås? Er det noe ved Askeladden og de gode hjelperne som kan inspirere oss i utformingen av helsehjelp til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, med et særlig blikk på erfaringskunnskap og betydningen av gode møter med hjelpere i tjenestenettverket.