Her er så underligt…

Tor Gunnar VærnesPsykologspesialist/PhD ved TIPS-Sør-ØstUXVRNT@ous-hf.no Sigbjørn Obstfelder beskriver i sitt berømte dikt «Jeg ser» hvordan verden fremstår fremmed og rar, som om man har «kommet på en feil klode». Opplevelser av at ikke bare verden virker fremmed og rar, men også noe ved en selv som person, har vist seg å forekomme ofte hos personer…...

This content is for Abonnent members only.
Login Join Now