It takes a lot to laugh, it takes a train to cry (+)

Dette var den 18. årlige konferansen på Hamar arrangert av ISPS Norge (ISPS står for The International Society for psychological and psychosocial approaches to psychosis). Disse konferansene har vært en suksesshistorie, de har blitt en viktig møteplass for folk med ulike ståsteder i psykosefeltet og en arena for påfyll av kunnskap og inspirasjon.