Journal fra et indre såret barn (+)

Noe av det grunnleggende som mennesket spør seg selv er: Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Barnet er født av sin mor og har egenskaper fra begge foreldre. Arv spiller en stor rolle, men også de opplevelsene man får som et lite barn har stor betydning for hvordan den mentale forståelsen av hvem man er utvikles.