Kampen mot nedleggelse (+)

Sandnes har snart 90.000 innbyggere. I tillegg sokner både Strand og Hjelmeland til Sandnes DPS, Varatun. Er det da et klokt valg av ledelsen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) å legge ned Sandnes DPS?