Mellom relasjon og metode – refleksjoner om hva som virker i psykoedukativt familiearbeid (+)

Vårt utgangspunkt for å skrive dette kapitlet er at vi begge har vært engasjert i ulike former for familiesamarbeid og familieterapi der en i familien har psykoseproblemer. Vi har erfaring med å lede grupper i modellen som kalles psykoedukativt familiesamarbeid. Vi velger å bruke dette begrepet fordi det er innarbeidet i nasjonal og internasjonal litteratur og brukes i Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid, etablert i 2018 i regi av TIPS Sør-Øst.