Hopp til innholdet

Nye SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram har startet opp i Nord (+)

16. januar 2024 startet SEPREP TU Finnmark-programmet (2024-25), i Alta. Dette programmet er spesielt i SEPREP TU-sammenheng. Det mest desentraliserte av alle programmer vi har arrangert så langt. Finnmark er et stort fylke med lange avstander mellom byene. Denne gangen møtes både Vest-, Midt- og Øst-Finnmark.