På vei til recovery (+)

Da jeg møtte veggen tolket jeg mitt psykiske sammenbrudd på samme måte som når en bygning kollapser ved for stor belastning. Hypotesen som straks formet seg i mitt hode har klare likhetstrekk med stress-sårbarhetsmodellen, men med den forskjell at jeg aldri trodde min sårbarhet dreide seg om en sykdom.