Redaksjonelt 1-2023

Den 2. februar la Helsepersonell-kommisjonen fram resultatet av vel to års arbeid. Målet var å utrede hvordan vi kan sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Her er det mye tørt og byråkratisk språk, men gjett om vi ikke har funnet noen gullkorn. Et av tiltakene som anbefales er å styrke fagskoleutdanningene. Det ser for øvrig også ut til å være et av tiltakene i den nye Opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi kunne ikke vært mer enig!