SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram har fylt 25 år (+)

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram startet i Tønsberg og i Trondheim i uke 2, 2023