Traumekonferansen i Kristiansand 12. – 14. juni 2024

Vi minner om Traumekonferansen i Kristiansand 12. til 14. juni 2024 med prekonferanse 11. juni.
Innenfor traume-, dissosiasjons- og psykoselidelser vil årets konferanse belyse temaer som selv-, identitets- og kroppsopplevelse, stemmehøring, virkelighetsopplevelse og meningsdanning, samt implikasjoner for behandling. De to første dagene vil være internasjonale, mens den tredje dagen vil foregå på norsk.

På de internasjonale dagene er det invitert fremstående fagpersoner som Andrew Moskowitz, Ellert Nijenhuis, Eleanor Longden og Akiah Ottesen, i tillegg til nye, spennende navn som Giovanni Stanghellini og Martin Dorahy. Den norske dagen vil ha et tydelig klinisk fokus, med bidrag fra fagpersoner som Sjur Sætren, Nina Mørkved, Ingunn Holbæk, Arne Blindheim og Akiah Ottesen.

For mer informasjon og påmelding trykk HER