Utenforskap (+)

Jeg startet min utdanning til psykiater på Åsgård sykehus i Tromsø i 1984 og ble plassert på en post med psykotiske pasienter med høyt symptomtrykk og svært lavt funksjonsnivå. De hadde vært innlagt i mange år, tok lite initiativ og hadde mistet håpet om et bedre liv...